Бихме искали да получим информация за контакт от Вас.

Изпратете ни съобщение и ние ще Ви отговорим, когато е възможно

Background Contact Info

ЛИЦЕНЗИРАН ТУРОПЕРАТОР – СОЦИАЛНА ПОКЛОННИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕМАУС”

бул. „България”  № 55, гр. Хасково, 6300

Тел.: 0894 628 500 / 0886 10 22 03 / 0878 95 75 33

E-mail: e.travel.emaus@gmail.com

www.etravel.bg

Кооперацията изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 Процедура „Развитие на социалното предприемачество” BG05M9OP001-2.010

Проект «ЕМАУС»

Договор № BG05M9OP001-2.010-0654-C02