Бихме искали да получим информация за контакт от Вас.

  Изпратете ни съобщение и ние ще Ви отговорим, когато е възможно

  Background Contact Info

  ЛИЦЕНЗИРАН ТУРОПЕРАТОР – СОЦИАЛНА ПОКЛОННИЧЕСКА КООПЕРАЦИЯ „ЕМАУС”

  бул. „България”  № 55, гр. Хасково, 6300

  Тел.: 0894 628 500 / 0886 10 22 03 / 0878 95 75 33

  E-mail: e.travel.emaus@gmail.com

  www.etravel.bg

  Кооперацията изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 Процедура „Развитие на социалното предприемачество” BG05M9OP001-2.010

  Проект «ЕМАУС»

  Договор № BG05M9OP001-2.010-0654-C02