Информация за връзка със Социална поклонническа кооперация „ЕМАУС”

Адресът на нашия сайт е: https://etravel.bg.

Наименование: „ЕМАУС“ СПК
ЕИК/БУЛСТАТ: 204374360

Кооперацията изпълнява проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014- 2020 процедура „Развитие на социалното предприемачество” BG05M9OP001-2.010 Проект  «ЕМАУС», Договор  № BG05M9OP001-2.010-0654-C02
Седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Николай Палаузов” 11, ет.1
Адрес за упражняване на дейността: гр. Хасково, бул. „България” №55,
Данни за кореспонденция: гр. Хасково, бул. „България” №55
E-mail: e.travel.emaus@gmail.com
Телефон: 0894 628 500 / 0886 10 22 03 / 0878 95 75 33

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Като фирма, която винаги е държала на сигурността и правомерното използване на лични данни СПК „ЕМАУС” , публикува настоящата политика с цел да информира потребителите си за това как и защо обработва личната им информация.
Лични данни са всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.
СПК „ЕМАУС” отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, доколкото са необходими за предоставянето на туристическата услуга и ги пази отговорно и законосъобразно.

СПК „ЕМАУС“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. СПК „ЕМАУС” въвежда следната Политиката за защита на личните данни:

СПК “ ЕМАУС“ в качеството си на търговец гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.

СПК “ ЕМАУС“ се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
– има изрично съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и СПК „ЕМАУС” – транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Какви лични данни събираме и защо

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Форми за контакт

Бисквитки

Когато влезете в профила си на сайта, няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана.  Информацията ви за вход изисква потвърждаване и се пази един месец. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят малка по-малко от една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте се записали за екскурзия, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон. Разглеждането и заличаването на личните ви данни се извършва автоматизирано след подаване на заявка от вас, а резултатите ги получавате на адреса на електронната си поща.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Допълнителна информация

Как защитаваме личните ви данни

Нашите процеси при инциденти с лични данни

От какви други източници получаваме данни

Какви автоматични действия и/или филтрирания, базирани на лична информация, извършваме с данните на потребителя

Изисквания на браншови регулатори за разкриване на информация